Contact English
Home Over ons Projecten Diensten Kenniscentrum
Hendriks Engineering
Heat & Fluid Dynamics

Hendriks Engineering

Industrieel gebruik van stoom, water en lucht is een paar honderd jaar oud en in de loop van die tijd is een berg aan kennis en ervaring opgebouwd. Deze expertise is deels voorhanden in uw bedrijf maar deels ook specialistisch en moeilijk toegankelijk, zoals delen van thermodynamica en stromingsleer. En dit specialisme heeft u toch af en toe nodig, bijvoorbeeld bij de aanpassing van installaties aan nieuwe bedrijfscondities. Er is dan kennis van alle technologische opties nodig om te komen tot een optimale businesscase.

Hendriks Engineering is specialist in het ontwikkelen van zulke projecten. We plaatsen de gewenste prestaties tegenover de technologische mogelijkheden en komen zo tot een kosten/baten analyse als basis voor uw businesscase.
Dit doen we voor utility installaties zoals stoomketels, koeltorens, compressoren, drogers en ovens.

Bij zo'n project beginnen we met een analyse van uw specifieke bedrijfssituatie en zetten in een voorstudie de opties naast elkaar. Vervolgens werken we met u en equipmentleveranciers toe naar uw optimale businesscase.

Met onze aanpak werken we al jaren met succes bij bedrijven als DSM, Xella en Danisco. Een voorbeeld van een project vindt u hiernaast en een lijst met cases elders op deze site. Daar vindt u ook ons gedetailleerde dienstenaanbod met onder andere onze unieke startaanbieding: het eerste adviesgesprek is altijd gratis en zonder verplichtingen. Kijkt u rond op onze site en bel of mail ons bij vragen.

Een voorbeeld

Een kunststoffabrikant wil een nieuwe variëteit op de markt brengen en moet hiervoor zijn productiefaciliteiten uitbreiden met o.a. een koudwaterunit.
Het project strandt op de hoge investering voor deze unit.
Bij ons onderzoek blijkt dat een watertemperatuur van 16 graden voldoende laag is en dat deze temperatuur 85% van de tijd haalbaar is met een aangepaste gewone koeltoren. De koudwaterunit is niet meer nodig en de businesscase is gered. Wel is tijdens hoogzomer de productie beperkt; er moet dan deels uitgeleverd worden vanuit voorraad.

Hoe het ook kan, maar .....

U kunt de onderzoeksfase overslaan en direct te rade gaan bij de originele equipmentleverancier. Maar die is gefocust op het eigen equipment en brandt zijn vingers niet aan oplossingen in randgebieden. Daardoor blijven opties met de laagste kosten vaak buiten beeld.