Contact English
Home Over ons Projecten Diensten Kenniscentrum
Hendriks Engineering
Heat & Fluid Dynamics

Projecten

De lijst hiernaast bevat projecten, die een goed beeld geven van ons werk: het aanpassen van bestaande installaties.
In alle gevallen deden wij de voorstudie en het conceptueel ontwerp van de noodzakelijke maatregelen. Onze verdere betrokkenheid varieert per project. In veel gevallen werd ook een technische specificatie voor de aanvraag van offertes opgesteld en een evaluatie van de offertes van leveranciers uitgevoerd. In een beperkter aantal werd bovendien de detail engineering van leveranciers begeleid en ondersteuning gegeven bij de inbedrijfstelling.
Verdere details kunnen per project toegelicht worden na ruggespraak met de betreffende klant.