Contact English
Home Over ons Projecten Diensten Kenniscentrum
Hendriks Engineering
Heat & Fluid Dynamics

Diensten

Utility installaties gaan tientallen jaren mee en in die periode kunnen afnemers en overheden verandering van de prestaties verlangen. Een eerste evaluatie wijst vaak uit dat aanpassing van de bestaande installatie verre te prefereren is boven nieuwbouw. En dit is ons werkgebied: het aanpassen van bestaande installaties aan nieuwe prestatie-eisen.

Wij zijn gespecialiseerd in het conceptueel ontwerp van zulke aanpassingen. Zo'n conceptueel ontwerp bestaat uit een technische specificatie van de noodzakelijke wijzigingen met de functionele- en uitvoeringseisen.

Daarnaast leveren we hiermee samenhangende diensten. De meest gevraagde diensten en ook onze werkwijze ziet u hiernaast. Ons bureau is hoog gespecialiseerd, maar beperkt in omvang en met weinig overhead. Daardoor zijn we flexibel en kunnen we diensten en werkwijze aanpassen aan uw wensen. Door de lage overhead blijven de advieskosten laag.

Een project begint met een vrijblijvend voorgesprek. Hierin komt de problematiek ter tafel en wordt een eerste (gratis) advies besproken. Vervolgens maken we een offerte met de vervolgdiensten die u nodig heeft.

We kunnen aanbieden op basis van uurtarief, voor een vaste prijs of prestatie gerelateerd. Afhankelijk van het soort werk en uw voorkeur wordt het werk uitgevoerd in één van onze vestigingen of bij u op locatie. Voor onze garanties en overige condities zie onze leveringsvoorwaarden die op verzoek beschikbaar zijn.

Diensten:

Werkwijze:

Integrale aanpak, waarbij de volgende aspecten worden meegenomen: U bepaalt de zwaarte van de aspecten, wij doen de uitwerking en genereren voorstellen en opties.

Vermijd 'show stoppers' ....

In het traject van brainstorming tot detailengineering zijn er onverwachte moeilijkheden. Er is dan ter plaatse specialisme nodig om hoge vervolgkosten of zelfs 'show stoppers' te vermijden. Daarom is het verstandig om ons bij de uitwerking van projecten te laten meelopen. Het kost weinig en voorkomt dure uitglijders.