Contact English
Home Over ons Projecten Diensten Kenniscentrum
Hendriks Engineering
Heat & Fluid Dynamics

Kenniscentrum

In het Kenniscentrum is een uitgebreide hoeveelheid informatie, kennis en know how over ons vakgebied samengebracht. Het bevat expertise over de engineering, bouw, inbedrijfstelling en toepassing van equipment en de bijbehorende zaken zoals procesbesturing, procesbeveiliging en betrouwbaarheidsanalyse. Voor wat betreft de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) is het Kenniscentrum vooral gespecialiseerd in explosieveiligheid, emissie eisen, geluidsbeheersing en VGM-studies.
Al de expertise in het Kenniscentrum is gebaseerd op, en getoetst aan ervaring uit het veld.
Het Kenniscentrum is ondergebracht in onze vestiging in Nuth.

Onze expertise is ingebed in een gedegen kennis van stroming, warmteoverdracht en thermodynamica. In het Kenniscentrum is ook de equipment specifieke kennis van werktuigbouw, verbranding en thermochemie aanwezig.
Voor zeer specifieke expertise hebben wij een samenwerking met het kennisinstituut RWTH Aken.

Wilt u een beroep doen op het Kenniscentrum, dan horen wij dit graag van u.
Soms wilt u externe hulp inzetten om een probleem helder te krijgen, om te brainstormen of om oplossingen te ‘challengen’. Wij nemen vaker deel aan dit soort activiteiten en wij delen onze expertise graag met u.